Terapia i Poradnictwo Psychologiczne dla Par

Gabinet Psychologiczny

Danuta Prentki, Duesseldorf

Sexualberatung Sexualtherapie

Prospekt informacyjny

 

 

Terapia seksualna i poradnictwo

 

Seksualność jest dla wielu osób ważnym czynnikiem wpływającym na poziom odczuwania zadowolenia z życia. Udane pożycie seksualne wzmaga uczucie bycia akceptowanym, ale także ekstazy oraz szczęścia. Z drugiej strony jednakże wysokim oczekiwaniom wobec życia seksualnego odpowiadają duże obawy - strach przed odrzuceniem, utratą kontroli lub zbyt dużą bliskością.

Seksualność zawsze odnosi się do pewnego, czy to prawdziwego czy też wyobrażonego, partnera a jej rozwój odbywa się w zderzeniu z potrzebami i reakcjami naszych pierwszych, nierzadko przypadkowych partnerów seksualnych. Podczas pierwszych kontaktów seksualnych dochodzi często do zranienia i wytworzenia niepewności, które to mogą nasz dalszy rozwój seksualny ograniczać. Także jednostronne przedstawianie kwestii seksu w mediach jako łatwego produktu konsumpcyjnego zwiększa poziom onieśmielenia jednostek i uniemożliwia otwarty dialog między partnerami.

W czasie trwania terapii zawsze zostaje w pewnym momencie poruszony temat życia seksualnego pary, przy czym można zauważyć, iż subiektywnie odczuwane zadowolenie w tej sferze nie zawsze pokrywa się z ogólnie rozumianym poczuciem zadowolenia w związku. Niektóre pary, mimo iż ich związek znajduje się w fazie poważnego kryzysu, potrafią czerpać radość i siłę z kontaktów seksualnych, u innych natomiast nierozwiązane problemy w związku odbijają się negatywnie na życiu seksualnym.

Trzeba jednak zauważyć, że pojęcie seksualności nie może być rozumiane tylko w kontekście związku dwojga ludzi, ale również jako wynik indywidualnej historii uczenia się, która, by mogła się rozwijać, nieustannie poddawana jest procesowi dopasowywania się partnerów.

Kolejnym nasuwającym się spostrzeżeniem jest fakt, iż problemy seksualne mogą bardzo szybko zacząć żyć własnym życiem. A to oznacza, że nawet jeśli przyczyna lub czynnik wyzwalający zaburzenie (na przykład kryzys, niepewność, trauma seksualna) już nie występuje, to ono samo utrzymuje się nadal i może mieć negatywny wpływ na życie seksualne. Niepewność jednego partnera może w prosty sposób przenieść się na drugiego i w swym oddziaływaniu wzmocnić istotę problemu. Powstaje więc błędne koło, które jest dodatkowo podtrzymywane przez fakt, że wiele par nie potrafiąc wyrażać swoich pragnień seksualnych, komunikuje się w tej dziedzinie w sposób pośredni i wieloznaczny. Niektóre pary wręcz milczą i ze wstydu lub strachu przed sytuacjami konfliktowymi unikają rozmów na temat swoich potrzeb seksualnych.

Odmienny, subiektywny sposób przeżywania seksualności i czułości przez osoby mające różną historię uczenia się (i będące z reguły różnej płci) wymaga jednak otwartej i pozbawionej lęku komunikacji, która opierać się powinna na wzajemnym poważaniu i uznaniu tychże odmienności. Dlatego też w ramach pracy nad likwidacją zaburzeń zaleca się rozmowę partnerów. Pozwala to partnerom na rozpoznanie ich własnego udziału w podtrzymywaniu zaburzenia i wykorzystanie tej wiedzy przy kształtowaniu kontaktów seksualnych w przyszłości. Nieuświadomione poczucie winy zostaje wówczas zneutralizowane, a partner może uzyskać stosowne i pewne wsparcie. Nawet kiedy trudności zdają się być problemem raczej indywidualnym, to podejmowane zmiany dotyczą zawsze obojga partnerów, dlatego też oboje powinni brać w nich udział.

Uczestnictwo partnera podczas tych zajęć polega z reguły na udziale zarówno w sesjach jak i w ćwiczeniach wykonywanych w ramach terapii w domu. Czasem efekt przynoszą również sesje bez obecności partnera, ale jedynie, jeśli służą one przygotowaniu wspólnych rozmów partnerów. Ponieważ zaburzenia seksualne mogą mieć podłoże somatyczne zaleca się także w niektórych przypadkach konsultację lekarza specjalisty (na przykład urologa lub ginekologa). Wspólna z partnerem praca nad zaburzeniami seksualnymi sprawdza się natomiast przede wszystkim przy następujących problemach:

  • odmienne potrzeby w kwestii kształtowania kontaktów erotycznych

  • utrata lub obniżenie pożądania seksualnego u jednego z partnerów

  • zaburzenia podtrzymania pobudzenia seksualnego podczas stosunku

  • orgazm opóźniony, przedwczesny lub jego brak

  • negatywnie odbijające się na kontaktach seksualnych konflikty w życiu codziennym